BIECZ
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
  

Libusza

 

SOŁTYS
Tumidajewicz Iwona

tel.791 55 37 71

 

RADA SOŁECKA

1. Dąbrowski Jan
2. Kosiba Andrzej
3. Kuc Damian
4. Kuczaj Józef
5. Majorek Joanna
6. Niemiec Urszula
7. Rąpała Krzysztof
8. Skrzypiec Krzysztof
9. Styrczula Czesław
10. Woźniak Janusz

 

O SOŁECTWIE

Położenie
Wieś położona jest nad rzeką Libuszanką, oddalona jest o·3 km od miasta Biecza w·kierunku południowo-wschodnim. Ogólna powierzchnia wynosi 1.152 ha.

Historia i·zabytki
Dokument lokacyjny Libuszy został wydany przez Króla Kazimierza Wielkiego 30 września 1348 w·Krakowie. Wieś należała do dóbr królewskich. Od XVI wieku Libusza z·kilkoma wsiami stanowiła niegrodowe starostwo libuskie, które przetrwało do I·rozbioru Polski. W·związku z·rozwojem rzemiosła w·Libuszy nastąpił szybki rozwój wsi. Wieś znana była z·przemysłu tkackiego, uprawiano tutaj na szeroką skalę len i·konopie. W·drugiej połowie XIX wieku wskutek rozwijającego się przemysłu naftowego powstania w·Libuszy, w·1856 roku, kopalnia ropy naftowej założona przez hrabiego Tadeusza Skrzyńskiego. Natomiast w·1872 roku jego syn hrabia Adam Skrzyński założył Rafinerię Nafty w·Libuszy, której szkielet stoi do dnia dzisiejszego.

W Libuszy można znaleźć wiele zabytków materialnych, będących świadectwem jej bogatej historii. Należą do nich dzwonnica, dwór z·resztkami parku, kaplice i·krzyże przydrożne.

Jednak do najcenniejszych zabytków należał Kościół Parafialny z·1513 roku wraz z·gotycko-renesansowym tryptykiem. Kościół został spalony 15 lutego 1986 roku. Obecnie trwają prace nad rekonstrukcją tej świątyni. Jest ona wpisana w·szlak architektury drewnianej naszego regionu. (fot. M.Kozień)

W latach 1985-1997 wybudowano nowy okazały kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, którego proboszczem jest Ks. Wiesław Bodzioch, natomiast katechetą jest Ks. Józef Opaliński. (fot. M.Kozień)

 

 

Mieszkańcy, budynki użyteczności publicznej
Libusze zamieszkuje 3.327 osób, stanowiących około 19% całkowitej liczby populacji mieszkańców gminy.

W centrum wsi stoi Dom Strażaka, wybudowany w·latach 1975-7986, w·którym znajduje się: Urząd Pocztowy, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESKULAP", Gminna Biblioteka Publiczna punkt kasowy Banku Spółdzielczego w·Bieczu, Świetlica Socjoterapeutyczna "Gniazdo" oraz Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w·Libuszy. Przy OSP działa Orkiestra Dęta. W·Domu Strażaka jest piękna sala wraz z·zapleczem kuchennym, wykorzystywana na różne imprezy towarzyskie np. przedstawienia, zabawy, wesela, zebrania.

W Libuszy znajduje się prywatne Muzeum Przemysłu Naftowego i·Etnografii.

Wieś posiada piękny budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z·halą sportową.


fot. M.Kozień

Bazę noclegową zapewnia hotel i·restauracja "MIMOZA" oraz gospodarstwo agroturystyczne Pani Genowefy Dylik.

W Libuszy znajduje się wiele zakładów pracy, m.in. zakłady stolarskie, zakłady zajmujące się wykonawstwem usług budowlanych, firmy związane z·przemysłem naftowym, firma odzieżowa, zakłady ślusarskie, piekarnia, zakłady fryzjerskie, firma ogrodnicza, stacja benzynowa. Jest także kilkanaście sklepów spożywczych oraz Kółko Rolnicze prowadzące działalność usługową na rzecz okolicznych rolników.

Mateusz Matusik


 Urząd Miejski w Bieczu
ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, pow. gorlicki, woj. małopolskie
tel.: 13 447 11 13, fax: 13 447 11 13, email: um@biecz.pl, http://www.biecz.pl
Przyjazna gmina Gmina FAIR PLAY 2009
Jesteś 1137582
osobą, która odwiedza
ten portal
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI